Hold øje med denne side for updates omkring foreningen.

04.05.16: Referat fra ordinær generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling er nu klar og kan findes under Dokumenter.

29.04.16: Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamlingen blev afholdt 26-04-2016.

Forsamlingen var beslutningsdygtig og alle 3 punkter til afstemning blev gennemført. Regnskabet for 2015 og budgettet for 2016 blev godkendt. Bestyrelsen består nu af Hans Bossen 1.1. (Formand), Trine Frøslev 4.3 og Axel Schütt 4.5. Følgende suppleanter blev valgt: Inga Vilstrup 5.3., Jørgen Pedersen 2.1. og Dan Sunesen st.4. Som intern revisor blev valgt: Kristina Lyngborg Hansen 3.6. Når referatet foreligger kommer det op på hjemmesiden.

20.04.16: Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling for ejere i Åparken 6, tirsdag den 26. april 2016.

Generalforsamlingen afholdes på Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C, kl 19.00.

16.02.16: Ny vicevært:

Åparken 6 har pr. 01.02.16 fået ny vicevært, Marianne Winther (1,-4).

Ved behov for kontakt til viceværten henvises der til vicevaert@aaparken6.dk

16.02.16: Ny bestyrelse: 

Der gøres opmærksom på, at Åparken 6 har fået ny bestyrelse bestående af:

Chrestina Jensen (formand), Hans Bossen (medlem), Poul Appelt (medlem), Trine Frøslev (suppleant) og Axel Schütt (suppleant).

Bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelsen@aaparken6.dk

16.02.16: Parkerings ordning Åparken 6:

Parkering har siden 01.05.15 foregået i samarbejde med ParkZone. For gyldig parkering, skal beboere i Åparken 6 registrere deres biler, dette sker ved henvendelse til bestyrelsen pr. mail: bestyrelsen@aaparken6.dk